Cyklofrenia – depresja dwubiegunowa

Cyklofrenia – depresja dwubiegunowa

Rodzajów depresji jest bardzo wiele, jednak jedną z najbardziej niebezpiecznych jest bez wątpienia zaburzenia afektywno dwubiegunowe. Najważniejszymi objawami, jakie charakteryzują tę chorobę jest hipomania, mania lub – co występuje z największą częstotliwością – epizod afektywny mieszany. Na całym świecie, zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet występuje ryzyko wynoszące jeden procent wystąpienia tej choroby. Rozpoczyna się mniej więcej w okolicach dwudziestego roku życia. Istnieje kilka najbardziej istotnych objawów charakteryzujących zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Przede wszystkim te osoby mają problem z gonitwą myśli (aż w siedemdziesięciu jeden procentach), halucynacjami, urojeniami (które występują u chorych cierpiących również na objawy psychosomatyczne), odhamowaniem seksualnym, realizowaniem lekkomyślnych pomysłów, podnieceniem psychoruchowym, bardzo krótkim snem lub całkowitym jego brakiem, przymusem mówienia (tylko dwa procent chorych tego nie ma), zawyżoną samooceną oraz zwiększeniem energii. To są objawy typowe dla okresów manii, jednak w czasie depresji jest dokładnie odwrotnie: problemy z koncentracją, wolniejsze wykonywanie podejmowanych czynności, niższy nastrój oraz samoocena, brak apetytu, wycofanie się z kontaktów interpersonalnych, myśli samobójcze oraz – czasami – halucynacje.