Czym jest metoda fMRI?

Czym jest metoda fMRI?

O badaniach fMRI słyszy się coraz częściej. Co kryje się pod tą nazwą? To nic innego jak połączenie techniki elektroencefalografii z rezonansem magnetycznym. Połączenie tych dwóch technik pozwala lekarzowi neurologii na jednoczesne rejestrowanie aktywności mózgu oraz kontrolowania przepływu krwi przez mózg. Dzięki temu na obrazie widzimy aktywność metaboliczną neuronów, co może być podstawą do stawiania diagnoz z takich dziedzin jak medycyna, neurobiologia czy psychologia. Na czym polega ta technika? Nasz organizm to przede wszystkim woda. Funkcjonalny rezonans magnetyczny wykorzystuje fakt, że jądra wodoru, umieszczone na drodze fal elektromagnetycznych są przez nie pochłaniane. Namagnesowane jądra wodoru wysyłają informacje do odbiornika. Ilość wody zawarta w tkankach różni się w zależności od obecności nieprawidłowości. Na tej podstawie lekarze wiedzą, czy mają do czynienia z obrazem fizjologicznym, zdrowym czy z jakaś patologiczną zmianą. Kiedy komórki naszego mózgu są aktywne i pracują, potrzebują proporcjonalnie więcej energii, która dostarczana jest przez glukozę. Glukoza ta znajduje się w krwi i co za tym idzie nagła potrzeba glukozy skutkuje zwiększeniem jej przepływu i tym samym większym zużyciem tlenu. Tym samym w konkretnych rejonach mózgu krew zaczyna przepływać szybciej, co widoczne jest na obrazie. Warto pamiętać, że krew z tlenem i bez niego ma inne właściwości magnetyczne. Technika fMRI wyłapuje te różnice.