Czym jest rehabilitacja neuropsychologiczna?

Czym jest rehabilitacja neuropsychologiczna?

Rehabilitacja kojarzy się głównie ze żmudnymi i długotrwałymi ćwiczeniami kończyn dolnych i górnych po urazach rdzenia kręgowego i kręgosłupa. Mało kto wie, że istnieje coś takiego jak rehabilitacja neuropsychologiczna. Jej pacjentami są osoby, u których zdiagnozowano zaburzenia procesów poznawczych i emocjonalnych. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych po udarze mózgu, ale nie tylko. Leczeni są też chorzy po poważnych zatruciach czy chorobach układu krążenia. Jakich zaburzeń dotyczyć może rehabilitacja? W pierwszej kolejności są to zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, kiedy to wzrok jest nieuszkodzony, a jednak dochodzi do zaburzenia w rozpoznawaniu obiektów i ludzi, nawet tych najbliższych. Inne zaburzenia dotykają percepcji słuchowej – chory mimo prawidłowej budowy anatomicznej i poprawnej fizjologii narządów słuchu nie może zrozumieć mowy ani odróżniać dźwięków. Słyszy mowę i muzykę, ale jej nie poznaje. Kolejne zaburzenia to zaburzenia percepcji dotyku. Pacjent dotykając różnych przedmiotów nie wie, czym dany przedmiot jest. Apraksja jest przykładem kolejnego zaburzenia, polegającego na niemożności wykonywania ruchów. Inne, częste typy uszkodzeń to zaburzenia pamięci. Terapia jest bardzo skomplikowana i długotrwała. Terapia ukierunkowana jest nie tylko na rozumienie wypowiedzi, ale i na przetwarzanie semantyczne i fonemicznego. Oczywiście wybór terapii zależy tylko od lekarza.